POD DÙNG MỘT LẦN – DISPOSABLE
Là tên chung chỉ các dòng thuốc lá điện tử chỉ dùng một lần. Thiết bị này mang đến sự tiện dụng vì đã bao gồm tất cả các cơ chế cần thiết để sử dụng ngay. Ngoài ra sở hữu thiết kế nhỏ gọn và giá thành hợp lý, phù hợp với tất cả mọi người. Mức giá để sở hữu một thiết bị dùng một lần từ khoảng 150.000đ – 250.000đ.

POD 1 LẦN

BMOR VENUS POD

Chỉ từ 210.000

POD 1 LẦN

DOT POD

Chỉ từ 240.000

POD 1 LẦN

ENERGY POD

Chỉ từ 270.000

POD 1 LẦN

GUIILABS POD

Chỉ từ 270.000

POD 1 LẦN

LIO BOOM

Chỉ từ 240.000

POD 1 LẦN

LOUIS-H

Chỉ từ 270.000
+
Hết hàng

POD 1 LẦN

POD BALMY EXTRA

Chỉ từ 210.000
+
Hết hàng

POD 1 LẦN

POD BALMY LUX

Chỉ từ 150.000

POD 1 LẦN

POD BALMY PRO

Chỉ từ 160.000

POD 1 LẦN

POD BALMY SUPER

Chỉ từ 160.000
+
Hết hàng

POD 1 LẦN

POD FIZZY MAGIC

+
Hết hàng

POD 1 LẦN

POD FIZZY MAX

Chỉ từ 210.000

POD 1 LẦN

POD FIZZY MAX X

Chỉ từ 260.000

POD 1 LẦN

Pod Iplay Vino

Chỉ từ 140.000

POD 1 LẦN

POD JULI

Chỉ từ 120.000
Chỉ từ 150.000
+
Hết hàng

POD 1 LẦN

POD LUX MODELS

Chỉ từ 210.000

POD 1 LẦN

POD PYNE

Chỉ từ 210.000

POD 1 LẦN

POD RODEO

Chỉ từ 190.000
Chỉ từ 130.000
error: Content is protected !!