Juice Rodeo – Wildberry (Việt quất phúc bồn tử)

320.000

  • Thương hiệu: Gcore Vape
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Size: 30ml
  • Hàm lượng Ni: 35mg/50mg
  • VG/PG: 70/30
  • Hương vị: việt quất phúc bồn tử